Minor Secessionist

Here Comes The Santa Fe

Morfar och jag

Min morfar jobbade hela min uppväxt med att installera konferenstelefoner runt om i stockholm på olika kontor. Ibland när jag hade lov och mamma inte hade kunnat ordna någon annan barnvakt fick jag åka med honom runt på kontoren. Det är dagar som jag minns med sådan glädje. Jag älskade dem. Och fortfarande idag så tänker jag på min älskad morfar när jag sitter med en konferenstelefon på bordet framför mig. Jag har inte velat byta ut den mot skype eller något liknande. Därför att det påminner mig om bra saker och kvalitet.